Bucuresti: Forumul România Jună – Idei pentru dezvoltarea României în 10 domenii prioritare

Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) încheie  publicarea sintezelor privind dezbaterile ce au avut loc la Forumul „România Jună”, cu ultimele două rapoarte privind următoarele domenii prioritare: „Cultură” și „Relații Internaționale și Securitate Națională”.

Sintezele pentru aceste două domenii de dezvoltare sunt disponibile pe site-ul Forumului „România Jună”  şi vor fi supuse dezbaterii publice în mediul online, după ce concluziile tuturor celor 10 grupuri de expertiză vor fi publicate integral. De asemenea, persoanele interesate să transmită comentarii pe marginea acestora o pot face deja, accesând paginile de dezbateri dedicate.

Cultură (CUL). Discuţiile din cadrul grupului „Cultură” (http://www.romania-juna.eu/files/2011/09/Romania-Juna-Raport-CULTURA-10-08-2011-1.pdf) s-au concentrat pe explorarea prezentului din spaţiul cultural românesc și pe imaginarea unui viitor posibil și dezirabil pentru acesta. La baza conturării unei viziuni comune despre cultura românească a anilor 2030 a stat ideea de asumare şi de contribuție la dezvoltarea formei și a fondului domeniului cultural actual. Bazându-se pe diversele experiențe individuale, membrii grupului „Cultură” au căutat să identifice noi forme instituţionale, strategii culturale alternative, iniţiative comunitare sau idei specifice de proiecte care să antreneze implicarea cât mai multor actori în dezvoltarea diverselor arii  ale culturii.

Prin demersul său, GE CUL nu a căutat diagnosticarea exhaustivă şi definitivă a culturii româneşti contemporane, ci o analiză particulară a domeniului aşa cum este înțeles în prezent de membrii acestui grup, în calitatea lor de producători, mijlocitori şi consumatori de cultură.

Relații Internaționale și Securitate Națională (REIS). Pe parcursul celor trei zile de dezbateri din cadrul Forumului „România Jună”, grupul „Relații Internaționale și Securitate Națională” (http://www.romania-juna.eu/files/2011/09/Romania-Juna-Raport-REIS-10-10-2011.pdf)  a reflectat asupra modalităților posibile și viabile de identificare și de valorificare a resurselor de care România dispune atât în planul relațiilor internaționale, cât și în cel al securității naționale.

GE REIS recomandă poziţionarea României ca lider de inițiative regionale și ca punte de dialog și de cooperare în plan regional și internațional. În acest scop, România are la dispoziție o serie de mecanisme diplomatice ce pot fi fructificate cu succes: mecanisme de diplomaţie politică, valorizabile în contextul apartenenței României la Uniunea Europeană şi la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord; mecanisme de diplomaţie culturală, valorificabile în contextul relaţiilor României cu statele din Parteneriatul Estic şi cu cele din Balcanii de Vest; și mecanisme de diplomaţie economică, ce pot fi utilizate în sprijinul relansării parteneriatelor tradiţionale şi a valorificării celor strategice.

Atuurile României vor putea fi evidenţiate la toate nivelurile—cel academic, guvernamental, privat şi cel al societăţii civile—în vederea creării unei viziuni coerente despre rolul României pe scena internaţională, precum și în scopul dezvoltării unor proiecte fezabile, cu un impact puternic și cu rezultate vizibile în timp.

Pașii următori. Publicarea acestor rapoarte marchează finalul etapei de publicare a conținutului sintezelor privind dezbaterile pe cele 10 domenii prioritare și deschide o etapă extensivă de informare, consultare și dezbatere publică de aproximativ trei luni. Până la finalul acesteia, ideile, obiecțiile și propunerile constructive  vor fi integrate într-o variantă îmbunătățită a sintezelor, ce vor fi tipărite într-un volum dedicat direcțiilor de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, în orizontul de timp 2012-2030.

Cadru de organizare. Reamintim că Forumul „România Jună” a adus laolaltă peste 200 de tineri studenți şi absolvenți români cu calificări deosebite – din țară și din străinătate – alături de profesioniști consacrați. Participanții au analizat și dezbătut posibile direcţii de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung pentru România în 10 domenii prioritare , asumându-şi, cu această ocazie, un rol activ în promovarea acestora. Rezultatele celor trei zile de dezbateri  au fost publicate periodic sub forma unor sinteze ce redau într-o formă simplificată principalele aspecte abordate la Forum și concluziile fiecărui grup de expertiză. Sintezele privind „Cultura” și „Relațiile Internaționale și Securitatea Națională” încheie seria publicării celor  10 rapoarte.

Responsabilitatea generaţiei actuale. Pe lângă identificarea de probleme şi formularea de soluţii, dezbaterile au vizat și responsabilizarea tinerilor prin delimitarea unor modalități concrete de implicare în proiecte de dezvoltare a celor 10 domenii prioritare. Propunerile – incluzând și proiecte asumate – se găsesc la finalul fiecărei sinteze.

Cadru de dialog. Rolul pe care LSRS l-a purtat pe parcursul evenimentului și în activitățile ulterioare acestuia a constat în facilitarea interacţiunii dintre profesioniștii consacrați și tinerii studenți și absolvenți prezenți la Forum. Echipa LSRS s-a asigurat de existența condiţiilor optime pentru desfăşurarea discuţiilor, neluând parte activă în dezbateri sau în formularea celor 10 seturi de concluzii a căror publicare este inițiată astăzi.

Redactia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s