Italia: “Limba romana – comoara sufletului romanilor de pretutindeni”

Asociaţia “Spirit Românesc” din Roma anunţă începerea primelor activităţi din proiectul Limba romana – comoara sufletului romanico de pretutindeni”. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de şase luni (iulie-decembrie 2011) şi beneficiază de sprijinul financiar al Departamentul romanilor de pretutindeni (din cadrul Guvernului Romaniei) .

Asociaţia “Spirit Romanesc” din Roma este o organizaţie italo-română socio-cultura si non profit avand ca si obiectiv tutelarea drepturilor civile pentru românii din Italia şi în special susţinerea drepturilor copiilor. Asociaţia colaborează cu administraţia locală, cu instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale la nivel local, naţional şi internaţional. În particular isi propune să duca mai departe cultura română în toate aspectele sale, să promoveze limba română în ţările străine şi să efectueze schimburi culturale între România şi alte ţări. Asociaţia furnizează servicii şi implementează proiecte în beneficiul comunităţii româneşti, reprezentând interesele acesteia în relaţia cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi în diferite reţele de autorităţi locale din Europa şi din lume.

Premise: Deşi emigrante, familiile române păstrează o mare legatură afectivă cu limba maternă, în multe cazuri concretizându-se ca o nostalgie a locurilor natale. Această nostalgie are efecte imediate asupra procesului de integrare, nu numai în familiile din prima generaţie, ci şi în familiile din cea de-a doua generaţie. Unul dintre motivele care determină emigrarea este dorinţa de a îmbunătăţi condiţiile sociale şi economice atât la nivel familial cât şi personal, precum şi instruirea copiilor, oferindu-le oportunitatea  de a-şi construi un viitor mai bun. Dacă pentru persoanele adulte expatrierea este considerată un sacrificiu pe care îl înfruntă mai ales în favoarea generaţiilor viitoare (copiii), pentru copii aceasta reprezintă o alegere forţată.

În Italia, din statisticile efectuate de Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes – 2010, rezultă că la 1 ianuarie 2010 comunitatea românească număra 900 de mii  de persoane, fiind cea mai numeroasă comunitate pe teritoriul italian, predominantă în regiunea Lazio (180 de mii).

Copiii români şi şcoala: Din raportul CARITAS 2009 rezultă că elevii români înscrişi la şcoală erau de 105.730, reprezentând 16,8 % din totalul elevilor străini înscrişi, fapt ce califică Romania pe primul loc. În Roma şi în Provincia Romei elevii români reprezintă grupul cel mai mare din toate grupurile de copii străini prezenţi pe teritoriu, şi anume 36,2 % din totalul elevilor străini (având în vedere că pe teritoriul Capitalei sunt prezente 189 comunităţi străine).

Obiectivul general al proiectului: crearea unei imagini pozitive a comunităţii romaneşti bazată pe o colaborare dintre Asociaţia “Spirit Românesc” din Roma, reprezentantă a diasporei, comunităţile româneşti şi moldoveneşti locale şi autorităţile locale.

Obiective specifice:

  • În cadrul activităţilor cu elevii de origine română: cunoaşterea şi menţinerea propriilor origini culturale şi a limbii materne, limba vorbită în nucleul familial; tutelarea elevilor români abia sosiţi în Italia, orientând corect familiile acestora în ceea ce priveşte organizarea instituţiilor de învăţământ italiene.
  • În cadrul activităţilor cu persoanele adulte: facilitarea menţinerii contactelor şi legăturilor diasporei cu teritoriul, prin intermediul mediatorilor interculturali ai asociaţiei; informarea asupra reţelei de instituţii publice şi private care acţioneaza în sectorul social, prezente pe teritoriu; tutelarea drepturilor membrilor diasporei prin intermediul unei corecte popularizări de informaţii necesare acestora.
  • Consolidarea relaţiilor cu teritoriul: îmbogăţirea culturală a teritoriului datorită schimbului intercultural între comunităţile prezente pe teritoriu; eliminarea prejudecaţilor existente, referitoare la membrii comunităţii româneşti.

Activităţile proiectului:

Laboratoare interculturale –  Împreună cu directorii şcolilor care şi-au dat adeziunea la proiect, va fi întocmită organizarea tematică a laboratoarelor ce se vor desfaşura pe urmatoarele teme:

  • tradiţii şi cultura română
  • educaţie civica şi cetăţenie activă.

Activitate extraşcolară pentru susţinerea integrării copiilor în şcolile de stat, întâlniri cu mediatorii interculturali pentru facilitatea integrării copiilor în sistemul şcolar italian.

Desfaşurarea unui proiect de acest tip poate fi considerat de o importanţă vitală atât pentru imaginea Romaniei, cât şi pentru facilitarea integrării comunităţii româneşti în societatea italiană. Membrii asociatiei considera absolut necesară  promovarea unui mesaj cultural pozitiv, cât mai apropiat de nivelul de  percepţie al cetăţeanului obişnuit, făcut de către cei care prin inocenţa vârstei sunt cei mai buni deschizători de porţi ale sufletului şi ambasadori ai ţării de origine. Pentru conservarea propriilor rădăcini, este fundamentală utilizarea limbii mamă şi nu a limbii italiane, măcar în cadrul raportului familial.

 

Redactia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s