La Roma incep primele activitati ale proiectului “Impreuna”

Asociaţia “Spirit Românesc” din Roma şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia anunţă începerea primelor activităţi din proiectul “ÎMPREUNĂ”. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de şase luni (iulie-decembrie 2011) şi beneficiază de sprijinul financiar al Institutului Cultural Român.

Asociaţia “Spirit Romanesc” din Roma este o organizaţie italo-română non profit, cu caracter exclusiv socio-cultural. Printre obiectivele asociaţiei se numără tutelarea drepturilor civile pentru românii din Italia şi în special susţinerea drepturilor copiilor. Asociaţia colaborează cu administraţia locală, cu instituţiile guvernamentale şi non guvernamentale la nivel local, naţional şi internaţional. În particular ne propunem să difuzăm cultura română în toate aspectele sale, să promovăm limba română în ţările străine şi să efectuăm schimburi culturale între România şi alte ţări. Asociaţia furnizează servicii şi implementează proiecte în beneficiul comunităţii româneşti, reprezentând interesele acesteia în relaţia cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi în diferite reţele de autorităţi locale din Europa şi din lume. 

Premise: Deşi emigrante, familiile române păstrează o mare legatură afectivă cu limba maternă, în multe cazuri concretizându-se ca o nostalgie a locurilor natale. Această nostalgie are efecte imediate asupra procesului de integrare, nu numai în familiile din prima generaţie, ci şi în familiile din cea de-a doua generaţie. Unul dintre motivele care determină emigrarea este dorinţa de a îmbunătăţi condiţiile sociale şi economice atât la nivel familial cât şi personal, precum şi instruirea copiilor, oferindu-le oportunitatea  de a-şi construi un viitor mai bun. Dacă pentru persoanele adulte expatrierea este considerată un sacrificiu pe care îl înfruntă mai ales în favoarea generaţiilor viitoare (copiii), pentru copii aceasta reprezintă o alegere forţată.

În Italia, din statisticile efectuate de Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes – 2010, rezultă că la 1 ianuarie 2010 comunitatea românească număra 900 de mii  de persoane, fiind cea mai numeroasă comunitate pe teritoriul italian, predominantă în regiunea Lazio (180 de mii).

Copiii români şi şcoala: Din raportul CARITAS 2009 rezultă că elevii români înscrişi la şcoală erau de 105.730, reprezentând 16,8 % din totalul elevilor străini înscrişi, fapt ce califică Romania pe primul loc. În Roma şi în Provincia Romei elevii români reprezintă grupul cel mai mare din toate grupurile de copii străini prezenţi pe teritoriu, şi anume 36,2 % din totalul elevilor străini (având în vedere că pe teritoriul Capitalei sunt prezente 189 comunităţi străine).

Amintim pe această cale că în Italia comunitatea românească este constituită din 1.165.000 de persoane, reprezentând un sfert din întreaga populaţie de emigranţi.

Obiectivul general al proiectului: crearea unei imagini pozitive a comunităţii romaneşti bazată pe o colaborare dintre Asociaţia “Spirit Românesc” din Roma, reprezentantă a diasporei, comunităţile româneşti şi moldoveneşti locale şi autorităţile locale.

Obiective specifice:

 • În cadrul activităţilor cu elevii de origine română: cunoaşterea şi menţinerea propriilor origini culturale şi a limbii materne, limba vorbită în nucleul familial; tutelarea elevilor români abia sosiţi în Italia, orientând corect familiile acestora în ceea ce priveşte organizarea instituţiilor de învăţământ italiene.
 • În cadrul activităţilor cu persoanele adulte: facilitarea menţinerii contactelor şi legăturilor diasporei cu teritoriul, prin intermediul mediatorilor interculturali ai asociaţiei; informarea asupra reţelei de instituţii publice şi private care acţioneaza în sectorul social, prezente pe teritoriu; tutelarea drepturilor membrilor diasporei prin intermediul unei corecte popularizări de informaţii necesare acestora.
 • Pentru consolidarea relaţiilor cu teritoriul: îmbogăţirea culturală a teritoriului datorită schimbului intercultural între comunităţile prezente pe teritoriu; eliminarea prejudecaţilor existente, referitoare la membrii comunităţii româneşti.

Activităţile proiectului

Birou de informare şi orientare mobil – are funcţie de secretariat social, cu rolul de a pune în contact cu serviciile publice toti ceteţenii care solicită diferite informaţii.

Activităţile prevazute sunt:

 • Întâlniri cu părinţii români şi moldoveni prin intermediul şcolilor
 • Secretariatul social
 • Prezentarea serviciilor teritoriale celor interesaţi
 • Mediere socială
 • Harta situaţiilor şi contextelor de marginalitate socială
 • Colaborarea cu diverse servicii sociale şi medicale teritoriale.

Laboratoare interculturale –  Împreună cu directorii şcolilor care şi-au dat adeziunea la proiect, va fi întocmită organizarea tematică a laboratoarelor ce se vor desfaşura pe urmatoarele teme:

  • tradiţii şi cultura română
  • educaţie civica şi cetăţenie activă.

Activitate extraşcolară  pentru susţinerea integrării copiilor în şcolile de stat, întâlniri cu mediatorii interculturali pentru facilitatea integrării copiilor în sistemul şcolar italian.

Desfaşurarea unui proiect de acest tip într-o ţară ca ITALIA poate fi considerat de o importanţă vitală atât pentru imaginea ROMÂNIEI, cât şi pentru facilitarea integrării comunităţii româneşti în societatea italiană. Considerăm ca absolut necesară promovarea unui mesaj cultural pozitiv, cât mai apropiat de nivelul de  percepţie al cetăţeanului obişnuit, făcut de către cei care prin inocenţa vârstei sunt cei mai buni deschizători de porţi ale sufletului şi ambasadori ai ţării de origine. Pentru conservarea propriilor rădăcini, este fundamentală utilizarea limbii mamă şi nu a limbii italiane, măcar în cadrul raportului familial.

Considerăm că întreţinerea şi recunoaşterea propriilor origini sunt fundamentale în procesul de integrare, pentru că numai prin cunoaşterea de sine se pot înţelege şi cunoaşte alte persoane.

Institutul Cultural Român, partener şi finanţator al proiectului, este principala instituţie publică din România care are ca misiune promovarea culturii şi civilizaţiei naţionale în ţară şi în afara ei. Înfiinţat în baza Legii 356/2003, Institutul Cultural Român se află sub autoritatea preşedintelui României. Creşterea vizibilităţii valorilor culturale româneşti în lume constituie scopul principal al activităţilor desfăşurate de ICR, în primul rând prin reţeaua celor 17 filiale ale sale din străinătate, printre care se numără şi Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia. Înfiinţat în 1930 de marele istoric român Nicolae Iorga sub denumirea de „Institutul Istorico-Artistic Român”, apoi abandonat timp de aproape 50 de ani în timpul regimului comunist, IRCCU Veneţia se redeschide oficial în mai 1992. Actualmente, activitatea sa cuprinde două componente principale: cea academică şi de cercetare şi cea de promovare culturală. În prima componentă se înscriu manifestările cu caracter ştiinţific şi academic, bursierii „Nicolae Iorga”, publicaţiile ştiinţifice proprii („Annuario” şi „Quaderni della Casa Romena di Venezia”), lectoratul de limba, literatura şi cultura română în cadrul Convenţiei cu Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia. Strategia culturală din ultimii ani a Institutului vizează extinderea activităţii pe întreg teritoriul Italiei (Padova, Verona, Milano, Torino, Roma, Udine, recent Sicilia şi Sardinia), parteneriate cu instituţii culturale italiene de prestigiu (teatre, muzee, universităţi, mass media etc.), promovarea traducerilor din literatura română, susţinerea proiectelor de calitate desfăşurate de comunităţile româneşti. Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia este organizatorul participării României şi partenerul celor mai importante manifestări culturale cu caracter internaţional din Italia: Salonul de Carte de la Torino, Festivalul de Poezie de la Genova, Festivalul de Literatură de la Mantova, Bienala de Artă şi Bienala de Arhitectură de la Veneţia.

Redactie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s