Busteni: Curs de Expert Achizitii Publice

Expert Achiziţii Publice – curs cu acreditare naţională (COR 241940)

 1-4 septembrie 2011 Buşteni

Faceţi parte din comisiile de evaluare, din comisiile de deschidere a ofertelor, din departamentul de achiziţii? Nu sunteţi încă familiarizat cu operarea în SEAP? Sunteţi ofertant şi doriţi să vă cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile, cum să formulaţi şi să depuneţi o contestaţie solidă?

Cursul nostru are un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize în urma cărora participanţii se familiarizează cu legislaţia de bază ȋn vigoare, deprind modul de operare în SEAP şi dobândesc abilităţile necesare administrării unui proces complet de achiziţii publice.

Programul este de la 11:00 – 18:30Joi9:30  17:00 Vineri şi Sâmbătă iar examinarea va avea loc Duminică la ora 11:00.

Cursul acoperă urmatoarele teme:

– Sistemul achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI)

– Principiile care guvernează procesul achiziţiilor publice

– Tipuri de contracte

– Acordul cadru

– Contracte de publicitate media

– Prezentarea CPV şi a modului de codificare precum şi încadrarea produselor similare

– Estimarea valorii contractului

– Estimarea valorii în cadrul Acordului cadru

– Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum şi a interdicţiilor

– Reguli de publicitate – modalităţile de asigurare a transparenţei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziţie publică

– Operarea în SEAP

– Proceduri de atribuire off line

– Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică on line

– Criterii de calificare

– Criterii de atribuire

– Prezentarea condiţiilor în care poate fi anulată o procedură de achiziţie publică

– Prezentarea regulilor şi modalităţilor de întocmire a unei documentaţii de atribuire

– Prezentarea modalităţilor de elaborare a ofertelor şi a ofertelor alternative

– Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor şi a atribuţiilor acesteia

– Prezentarea conţinutului dosarului de achiziţie publică şi obligaţiile care decurg din legislaţie privind necesitatea întocmirii acestuia

– Prezentarea modalităţilor de solutionare a contestaţiilor

TrainerAmalia DUŢĂ, formator cu o experienţă de peste 15 ani în derularea achiziţiilor publice şi livrarea sesiunilor de pregătire aferente.

Preţ/participant : 780 lei

Opţional: Cazare hotel în camere single cu pensiune completă: 650 lei

Opţional: Examen (condiţionat de participarea la curs şi de Diploma de Studii Superioare): 250 lei

Conform legii, nu se percepe TVA pentru cursurile finalizate cu examen CNFPA

Reducere 4% şi 6% pentru al 2-lea, respectiv al 3-lea participant al aceleiaşi organizaţii.

Persoană de contact: Ştefan Bădescu – stefan.badescu@bestsmart.ro

Redactia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s