Teama de 2012

Text: Ioana Maria Lupaşcu

Temem ceea ce nu cunoaştem, ne este fricã de necunoscut. Omenirea se teme de sumele rotunde, mai ales când sunt şi câţiva indivizi care prevãd diverse catastrofe apocaliptice. A fost anul 1000. Apoi 2000. Urmeaza 2012. Calendarul mayaş se opreste aici, Nostradamus de asemenea a anunţat sfârşitul lumii la finele lui 2012. De-alungul istoriei, acest sfârsit hotãrât fatidic la o datã sau la alta a tot fost semnalizat, dar toate aceste premoniţii au fost eronate. Şi este firesc sã fie aşa. Apocalipsa spune clar cã nici mãcar îngerii sau sfinţii nu cunosc data sfârşitului lumii, doar Dumnezeu singur o ştie.

Aceste înspãimântãtoare anunţuri sunt fãcute fie de nebuni deliranţi, fie pe baza unor calcule ori de cãtre clarvãzãtori sau vrãjitori. Întrebarea este cine este cel care le relevã acestora momentele din viitor? Heraclit este cel care a spus-o primul şi anume cã de când existã acest univers, totul se bazeazã şi este construit pe contradicţii: mare-mic, urât-frumos. La cea mai largã scarã posibilã, dacã îl admiţi pe unul, accepţi automat şi existenţa celuilalt, deşi evident crezi doar în unul dintre ei, cãci nu poţi sluji la doi stãpâni. Aşa cum existã Dumnezeu, existã şi diavol, dar cel din urmã nu este antiteza Domnului, cãci nu au puteri egale, el poate face doar ceea ce îi este îngãduit de Dumnezeu sã facã .

Fiecare dintre noi ne naştem într-o anumitã religie, pe care nu ne-am ales-o, dar pe care suntem datori sã o cunoaştem, cãci face parte din zestrea identitãţii noastre. În afarã de satanism şi alte câteva forme aberante similare de secte, cam toate religiile propovãduiesc în linii mari aceleşi tip de conduitã şi “poruncile” se aseamãnã uimitor de bine: sã crezi în Dumnezeu, sã îţi cinsteşti pãrinţii, sã nu furi, sã nu înşeli, sã nu omori… Totuşi creştinismul are cel puţin douã elemente de bazã, care nu se regãsesc în alte culte, cel puţin nu în importanţa pe care le-o dãm noi; dragostea şi iertarea. Iertarea este grea, dar elieratoare însã una din cele mai grele porunci ale creştinismului este dragostea – nu cea de aproapele- ci de vrãjmaşi. Lupta cu sine este neîncetatã şi grea şi cea mai micã scãpare duce la o reacţie în lanţ. Orice mic gând rãu pe care îl lãsãm sã îşi facã cuib în noi deschide uşa celorlalţi “demoni” care sfârşesc prin a devasta, pustii, putrezi orice suflet: mânia, invidia, depresia, zgârcenia, ura, mândria, intoleranţa, deznãdejdea…

Oricum ar fi, aceasta este religia în care românii s-au nãscut şi Biblia ne-a pus la îndemânã o viziune îndeajuns de completã despre sfârşitul lumii în ultimul sãu capitol: Apocalipsa. Cred cã ar fi mai simplu sã mergem la sursã pentru satisfacerea curiozitãţilor, înainte de a ne lãsa panicaţi de iminentul 2012 mayaş. Nimic mai adevãrat cã Apocalipsa abundã în fragmente greu de înţeles dar ortodocsia are stindardele sale, mari cãlugãri pe care Dumnezeu i-a luminat sã priceapã şi sã traducã pe înţelesul nostru acest  capitol şi nu numai: Ilie Cleopa, Arsenie Boca, Ilarion Argatu… Eu am gãsit cele mai cuprinzãtoare şi detaliate explicaţii , scrise pe înţelesul absolut oricui şi raportate la realitate la Pãrintele Ilie Cleopa şi recunosc în viaţa de zi cu zi ceea ce am citit în cartea Pãrintelui despre Apocalipsã. Cred cã dacã tot ne-am nãscut ortodocşi am putea măcar consulta Sfânta nostrã Scripturã pe lângã calendarul mayaş şi scrierile lui Nostradamus, care deşi clamoroase sunt destul de depãrtate de cultura şi tradiţia noastrã.

Advertisements

One thought on “Teama de 2012

  1. Mie personal nu mi-ar displace “Sfârşitul Lumii”, mai ales că am convingerea că se va trata de “Sfârşitul Lumii… aşa cum o cunoaştem azi”. M-am săturat de războaie religioase, de revoluţii organizate în altă parte şi de alţii, de globalizatori care vor să ne lase (printre altele) fără zâne, zmei, uriaşi, Căluşari, Solomonari, Paparude, ba chiar şi fără … iele !
    Ultimii 2000 de ani au fost pentru DACIA ani “de munci” şi cred că va veni momentul să ne arătăm adevăratul Spirit ! Focul lui Zamolxe arde încă !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s